woensdag, 24 januari 2007

Stromingen en onderwater .

De ene keer kom je op het strand en is de zee heel dichtbij, de andere keer moet je een stuk verder lopen om bij het water te komen. Dat komt door het getij, de beweging van eb en vloed in de zee. De maan en ook wel de zon zijn hier verantwoordelijk voor. Eb en vloed veroorzaken de belangrijkste stromingen in de Noordzee.

Daarnaast zorgen warme zeestromingen vanuit de Atlantische Oceaan voor veel waterbeweging. Via het Kanaal en Schotland stromen enorme hoeveelheden water de Noordzee binnen. Langs de Noorse kust verdwijnt het water weer.

Eigenlijk kun je niet praten over ‘de’ Noordzee. In de Noordzee heb je namelijk heel verschillende onderwaterlandschappen. Net zoals er op het land verschillende landschappen zijn zoals hei, bos, weiland, stad, zijn er in de Noordzee grote zandwallen, grindbanken en grillige kustzones.

Deze verschillen worden veroorzaakt door verschil in diepte, stromingen en de bodem. Dankzij deze verscheidenheid kunnen er veel soorten dieren leven in de Noordzee; voor elke soort is er wel een ideaal stukje zee.

Op de Doggersbank bijvoorbeeld, een zandwal midden in de Noordzee, is veel voedsel te vinden. Een ideale plek voor veel vissoorten. Waar vissen zijn komen ook viseters, zoals de witsnuitdolfijn.

De kustzone is een nogal onstuimig gebied: de eb- en vloedbewegingen zijn hier duidelijk merkbaar, nu eens is het water heel zout dan weer veel zoeter, de temperatuur wisselt flink en het water is er troebel. Maar er is wel veel voedsel. Er zijn niet veel dieren die hier kunnen leven, maar de soorten die dat wel kunnen hebben het er goed.

18:23 Gepost door johan in vis in de handel | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noordzee, stromingen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |

De commentaren zijn gesloten.