woensdag, 07 februari 2007

indicatie van de garnalen in de noordzee


De indicator geeft een beeld van de relatieve abondantie van de garnaalpopulatie in de Belgische kustwateren en is een maatstaf voor de algemene toestand waarin de garnaalpopulatie verkeert. De indicator wordt berekend als de aanvoer van grijze garnaal (enkel door vaartuigen die een gerichte garnaalvisserij beoefenen) per eenheid van visserij-inspanning, gecorrigeerd voor het motorvermogen van de vaartuigen (afgekort LPUEcorr = Landings per Unit Effort).

Verloop

De indicator vertoont een duidelijke neerwaartse trend, van ongeveer 0,125 kg/pk-uur op het einde van de jaren 70, tot ca. 0,060 kg/pk-uur vanaf het einde van de jaren 90 . Dit is een afname met ongeveer 50 %. Sinds 2000-2001 lijkt het verval gestopt en fluctueert de indicator tussen 0,050 en 0,070 kg/pk-uur.

Het is niet duidelijk welke invloedsfactoren verantwoordelijk zijn voor de waargenomen afkalving van de garnaalpopulatie in de Belgische kustwateren. Een toename van de predatiedruk kan alvast uitgesloten worden, want de populaties van de belangrijkste garnaalpredatoren in de Belgische kustwateren zijn de voorbije decennia niet toegenomen. Andere, en stuk voor stuk plausibele hypothesen zijn (i) een verminderd voortplantingspotentieel door verontreinigende stoffen die een negatieve invloed hebben op de eiproductie; (ii) een verminderde rekrutering door een regressie van het areaal aan kweekgebieden (slikken en schorren in de Westerschelde) en/of de kwaliteit van deze gebieden; (iii) een noordwaardse verschuiving van de populatie, als gevolg van de opwarming van de zuidelijke Noordzee; of (iv) een combinatie van twee of meer van deze factoren.

20:00 Gepost door johan in goede vis! | Permalink | Commentaren (0) | Tags: garnalen, noordzee, grijze garnalen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |

De commentaren zijn gesloten.