dinsdag, 23 oktober 2007

Oostende 1400: groeiende ambities als vissershaven.

 korver

 

Het was omstreeks 1400 dat men alhier , naar het voorbeeld van de scandinaven, het haringkaken ging toepassen en dat op zee zelf. Dit betekende dat de haringgegromd(gegut), gezouten en in tonnen gestopt werd aan boord. Die haring werd kaakharing genoemd. er werden vier verdeelcentra opgericht nl. Damme, Nieuwpoort, Sluis en Oostende.

De gevolgen van dit haringkaken was enorm voor de visserij en de vishandel. Er kwamen kuiperijen, zoutziederijen, opslagplaatsen, speciale vaartuigen met stapelruimte voor tonnen, bewegingsruimte en logies voor de zouter en de kuiper, bekwaam personeel enz... De haringhandel vanuit Oostende ging aan het bloeien en er werd verkocht aan Bergen,Dowaai,Komen en Valenciennes.

Oostende had nu met zijn groot aantal slabberts, doggerschepen, makreelvaarders, korvers en met zijn haringbuizen voor de grote visserij, met zijn haringstapel en vishandel, met zijn scheepsbouw en nevenbedrijven, steeds meer nood aan een haven. Tot dan moesten alle vaartuigen immers , zowel de grote als de kleine, voor de stad stranden, waar er een vierboete of vuurbaken was. Wie het eerst toekwam lag het dichtst bij het toenmalig centrum van het nu verzwolgen Oostende.

Slabbert: klein vaartuigje met een drijfnet die werd ingezet voor de haringvisserij. Werd ook gebruikt voor 1 november voor alle vormen van kustvisserij. Het was rond en boller dan de rest, om de hoeveelheid gevangen vis te kunnen bergen aanboord. Later rond 1300, werden ze gebruit als verkenningsvaartuig voor de grotere schepen.

Korver: Rond 1350 verschijnt de naam "corver" voor een vaartuig dat "corvervish" vanuit Engeland naar de Noordzee aanvoerde. De naam komt van het korven aanbood, namelijk de verse vis of gesteurde vis werden daarin gelegd om te drogen of te worden "ghetauwend".

Makreelvaarder: Omstreeks 1400 kleinere vaartuigen, weinig opgeboeid, met een mast voor een razeil en banken voor een aantal roeiers. De makreel werd met handleijnen gevangen.

12:39 Gepost door johan in geschiedenis van vlaamse visserij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geschiedenis oostende, vlaamse visserij, noordzee | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |

De commentaren zijn gesloten.