Tropische cyclonen, afhankelijk van het gebied waar ze ontstaan ook wel hurricanes (Caribisch gebied), tyfonen (Stille Oceaan) en in Noord-Australie Willy-Willys (Timorzee) genoemd, behoren tot het gevaarlijkste weer.

  

In Nederland komen zulke stormen met windsnelheden tot 300 km/h niet voor. Wel kunnen de restanten van zo'n storm Europa bereiken maar dan wel als gewone depressies met wind en regen. Blijven de restanten van een hurricane ten Westen van Europa dan zorgen ze hier voor een sterke Zuidelijke luchtstroming, waarin het weer verbetert. Met zulke depressies hebben we vooral in de nazomer en de  herfst te maken wanneer op het Noordelijk halfrond de meeste tropische cyclonen ontstaan. In de gebieden rond de evenaar bereikt het zeewater dan een temperatuur van rond de 27 graden of hoger en alleen bij die temperatuur kunnen onder bepaalde omstandigheden tropische cyclonen ontstaan. De levensgeschiedenis van tropische stormen begint meestal boven zee en hun verwoestende uitwerking is het grootste in de kustgebieden en op eilanden, vooral ook de huizenhoge golven die ze veroorzaken.

  

  

Zodra de cyclonen landinwaarts koerst neemt het windgeweld meestal in kracht af, maar valt er wel vaak veel regen, soms meer dan 500 mm in een dag. Komt de cycloon terug boven de warme zee dan neemt ook de wind weer toe. Een storm wordt orkaan genoemd als de wind gemiddeld over tien minuten een snelheid van meer dan 117 km/h bereikt. Een tropische orkaan (hurricane) of cycloon is bovendien tot grote hoogte gevuld met warme lucht in tegenstelling tot de depressies in onze omgeving die gevuld zijn met koude lucht. In de kern van kan de luchtdruk dalen tot minder dan 900 hectopascal, aanzienlijk lager dan de meeste Nederlandse barometers kunnen aangeven. Meteorologen kunnen de baan van een storm en de windkracht met een redelijke nauwkeurigheid enkele dagen van te voren berekenen, zodat de bedreigde bevolking tijdig kan worden gewaarschuwd en de nodige voorzorgsmaatregelen kan nemen.

  

  

Met name in de Verenigde Staten is het aantal slachtoffers dat een hurricane opeist daardoor de laatste decennia sterk gedaald. Alleen in gebieden met beperkte communicatiemiddelen en slechte woonomstandigheden zoals de laaggelegen kust van Bangladesh, veroorzaken tropische stormen veel slachtoffers. Omdat er op de weerkaarten soms verscheidene tropische stormen tegelijkertijd voorkomen worden ze door de meteorologen met jongens- en meisjesnamen aangeduidt.