maandag, 17 maart 2008

Vissen trekken weg uit de Noordzee

De opwarming van de aarde vormt volgens experts een ernstige bedreiging voor de visvangst in de Noordzee. Belangrijke soorten als haring en kabeljauw trekken steeds meer noordwaarts, naar koelere wateren.

Uitwijking
De deskundigen van het Duitse agentschap voor visserij stelden maandag bij de voorstelling van hun studie dat de opwarming van de aarde een grotere bedreiging vormt dan de overbevissing. Kabeljauw en haring wijken stilaan uit naar Noord-Europa, waar de temperatuur van het zeewater lager blijft. Voor Duitse vissers wordt het volgens de experts steeds moeilijker om met een gevuld ruim aan wal te komen.

Bijvangst
Daarnaast hadden de deskundigen kritiek op de praktijk om zogenaamde bijvangst terug in zee te werpen. Te jonge vissen of soorten die niet commercieel interessant zijn, worden door de vissers dood overboord gegooid. Volgens de experts moet de bijvangst in de quota worden opgenomen, zodat vissers worden gedwongen om betere vangstmethodes te ontwikkelen. (belga/sd)

18:10 Gepost door johan in actueel | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noordzee, vissen, vangstquota, opwarming, bijvangst | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |

donderdag, 25 oktober 2007

Greenpeace: Zeereservaten van cruciaal belang.

Noordzee, — Volgens Greenpeace moet 40 procent van de Noordzee als reservaat worden aangewezen om het zeeleven te beschermen. In deze gebieden mogen geen schadelijke activiteiten plaatsvinden als visserij, zandwinning of olie- en gasboringen.

Zeereservaten zijn nodig omdat de natuur en visbestanden in de Noordzee ernstig achteruit zijn gegaan. Dit staat in het nieuwe Greenpeace-rapport 'Rescuing the North and Baltic Sea: Marine Reserves, a key tool'. Voor het eerst worden wetenschappelijk onderbouwde kaarten gepubliceerd waarop de zeereservaten staan ingetekend. Het Greenpeaceschip de Esperanza is vanuit Londen vertrokken voor onderzoek en actie op de Noordzee.

 

Op basis van wetenschappelijke informatie heeft Greenpeace voor de Noordzee zeven gebieden aangewezen, plus in de eveneens zwaar aangetaste Oostzee tien gebieden. In deze gebieden mogen volgens Greenpeace geen schadelijke activiteiten plaatsvinden. Deze stukken zee zijn gekozen omdat ze ecologisch belangrijk zijn voor vogels, dolfijnen en ander zeeleven. Daarnaast is de kaart gebaseerd op de paaigebieden en kraamkamers van alle commercieel belangrijke vissoorten. In deze zeereservaten kan het hele ecosysteem herstellen en kunnen vissen zich ongestoord voortplanten. Voorbeelden overal ter wereld bewijzen het succes. Zoals de oostkust van de Verenigde Staten en Canada: door stukken af te sluiten voor bodemvisserij nam het aantal schelpdierenen en vissen weer toe.

Kabeljauw

Het huidige beheer van de Europese zeeën schiet te kort, vindt Greenpeace. Het beleid is versnipperd over de afdelingen visserij, natuurbeheer, scheepvaart etc. en werkt daardoor niet. De visquota een economisch compromis, dat erg op de korte termijn is gericht en wetenschappelijk adviezen negeert. De meeste visbestanden zijn de laatste jaren steeds verder gedaald. Zoals de kabeljauw: deze vis staat op de lijst van bedreigde diersoorten van OSPAR, het overlegorgaan voor de Noord-Oost Atlantische Oceaan, maar desondanks staat de Europese Visserijraad elk jaar weer te hoge vangsthoeveelheden toe.

Dolfijnen verdrinken

Andere problemen in de Noordzee en Oostzee zijn het jaarlijks verdrinken van duizenden dolfijnen, walvissen en andere zeezoogdieren in visnetten. Vervuiling vanaf land vergiftigt de zeeën. Slecht onderhouden schepen zoals olietankers vormen een risico voor de gehele zee. De sterk toenemende zand- en grindwinning brengt grote ecologische schade toe aan het bodemleven.

Reservaten goed voor vis én visserij

Het afsluiten van 40 procent van de Noordzee en Oostzee voor schadelijke activiteiten is hard nodig. Greenpeace roept de regeringen rond de Noordzee en Oostzee en de Europese Unie op echt werk te maken van een goed beheer van onze zeeën. Gert Jan Gast, campagneleider oceanen van Greenpeace: "De afgelopen eeuw is de Noordzee zwaar aangetast door zwalkend beleid. Met het instellen van zeereservaten is herstel van het ecosysteem en daarmee de vis nog mogelijk. Dat is nodig voor een gezonde toekomst voor natuur, vis én visserij."

Links

- Rapport: 'Rescuing the North and Baltic Sea: Marine Reserves, a key tool'. (Noot: Het gedrukte rapport bevat veel grote afbeeldingen. Om de grootte van het bestand te beperken tot 2 MB zijn alle illustraties weggelaten. Er zijn daarom veel lege plekken tussen de tekst. Even scrollen, dus...)

19:55 Gepost door johan in actueel | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sisserij, greenpeace, noordzee, zeereservaten, visbestanden, vissen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |