woensdag, 24 januari 2007

De visserij.

Het vissersleven is sinds mensenheugenis een hard beroep. Enkel echte zeebonken kunnen deze ‘stiel’ aan. Vandaag zijn de schepen sterker, groter, beter uitgerust en dus sterven er minder mannen op zee. Toch hebben vele vissers het moeilijk om niet kopje onder te gaan. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen zitten in een penibele financiële situatie.

De visserij is een schoolvoorbeeld van de nood aan duurzaam beheer: als de mens ongebreideld zijn ding doet, is hij in staat zijn omgeving te vernielen en het economische leven lam te leggen.

Vroeger konden vissers zoveel vissen als ze wilden. Door de technologische ontwikkelingen kan men nu zo’n grote hoeveelheden vis uit de zee scheppen, dat bepaalde vissoorten dreigen uit te sterven. Dit betekent dat maar een beperkte hoeveelheid vis mag worden opgehaald. Deze beperkingen hebben zware gevolgen voor de inkomsten van de vissers. Veel keuze is er niet, want als alle vissen verdwijnen dan is de vissers het zelfde lot beschoren.

De visserijsector is zich weldegelijk bewust van deze problemen en samen met de stichting duurzame visserij gaat men opzoek naar beter vistechnieken. www.rederscentrale.be

18:27 Gepost door johan in onze noordzee | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |

Het onstaan van onze Noordzee.

De Noordzee heeft er niet altijd zo uitgezien als nu. Het is zelfs niet altijd een zee geweest. Heel lang geleden toen alle continenten nog aan elkaar vast zaten, was het een groot tropisch moeras met overal reuzenvarens en paardenstaarten. Zo’n 200 miljoen jaar geleden, raakte Noord-Amerika los van Europa. Toen ontstond de Atlantische Oceaan en tegelijk daarmee de Noordzee.

Tussen de miljoen en 10 duizend jaar geleden lag op de plaats waar nu de Noordzee is soms een grote ijsvlakte en soms een koude steppe waar mammoeten en wolharige neushoorns rondliepen. Zijn huidige vorm kreeg de Noordzee zo'n 7.000 jaar geleden.

De Bodem:

De bodem van de Noordzee bestaat vooral uit zand. Waar het water langzaam stroomt is de zeebodem bedekt met slib (heel fijn zand) en waar het harder stroomt ligt grover zand en/of grind. Op plaatsen waar de stroming heel sterk is komt rotsoppervlak naar boven, maar dit komt niet voor op het Nederlandse deel.
Af en toe liggen er nog grote zwerfkeien uit Scandinavië op de bodem; deze zijn tijdens de ijstijden door grote, naar het zuiden bewegende ijsmassa’s meegenomen.

Ook het meeste zand en grind is hier in die tijd neergelegd. Op plekken waar veel grind op de zeebodem ligt zie je vaak aangespoelde stenen op het strand. Dit zijn meestal platte stenen. Deze worden namelijk makkelijker door de golven meegenomen dan ronde.
Het water:

Het water van de Noordzee is zout: er zit 35 gram zeezout in één liter zeewater. Het zoutgehalte van de Noordzee wordt beïnvloed door rivieren, regen en door de zon.

Rivieren met zoet water stromen in de zee. Doordat het zoete water niet met het zoute water mengt, ontstaat er een zogenaamde kustrivier die langs Nederland naar het noorden stroomt. Daar is het water wat zoeter dan verder op zee. Je kunt deze vanuit de lucht goed zien.

Op de meeste plaatsen zijn de zeestromingen in de Noordzee echter zo sterk, dat het water goed mengt en het water ongeveer overal even zout blijft.


 

18:03 Gepost door johan in onze noordzee | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noordzee, zee | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |