woensdag, 28 februari 2007

hydrografie

Ligging

Het Belgisch deel van de Noordzee beslaat ongeveer 3.600 km², wat vergelijkbaar is met de oppervlakte van West-Vlaanderen. Dit is amper een half procent van de oppervlakte van de Noordzee.

Topografie

De Noordzee voor de Belgische kust wordt gekenmerkt door een geringe diepte (gemiddeld ongeveer 20 m en maximum 35 m op het Belgisch continentaal plat). Deze diepte neemt toe in de richting van de Atlantische Oceaan tot ongeveer 200 m. Ook de aanwezigheid van een complex systeem van zandbanken die bijna evenwijdig met de kust georiënteerd zijn en waarvan sommige bloot komen te liggen bij extreme laagtijen, is opmerkelijk.

Hydrografie

Dicht bij de belgische kust is de stroming evenwijdig met het strand georiënteerd. Naarmate men meer naar de open zee toegaat, draait de stroming naar ZW-NO richting.

KLIK HIER OM TE VERGROTEN
KLIK HIER OM TE VERGROTEN

19:09 Gepost door johan in weer en getijden | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stroming, zee, zand, water, kust | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |

woensdag, 07 februari 2007

klimaat verandert voelbaar . . .

Het wordt warmer, de zeespiegel stijgt, de winters vervagen, de zomerregen wordt heftiger en de mens heeft het gedaan. Wat iedereen eigenlijk al wist, heeft het Europees Milieu Agentschap (EMA) nog eens helder samengevat in een nieuw, heftig rapport. Het onafhankelijke, wetenschappelijke EU-orgaan bestudeerde 22 klimaatgraadmeters, variërend van de dikte van gletsjers tot de opbrengst van oogsten en het aantal tekenbeten. Allemaal blijken ze in meer of mindere mate te veranderen.
 
De waslijst met wapenfeiten is lang en schokkend. Zo is de concentratie van het broeikasgas CO2 het hoogst sinds zeker 420 duizend jaar, en hoger misschien zelfs dan de afgelopen twintig miljoen jaar. De zeespiegel steeg de afgelopen eeuw met 0,8 tot 3 millimeter per jaar en zal deze eeuw tot vier keer sneller stijgen. Het aantal klimaatrampen zoals overstromingen en droogtes is sinds de jaren negentig verdubbeld. Tussen 1975 en 2001 waren er in Europa 238 van dergelijke natuurrampen. Of neem de gletsjers: in 2050 is daarvan naar schatting driekwart voorgoed verdwenen.
 
Zonder nu meteen te willen capituleren, zegt algemeen directeur Jacqueline McGlade van het EU-orgaan in een persverklaring: we moeten er maar mee leren leven, met ons andere klimaat. "Europa moet de wereldwijde inspanning om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen blijven leiden. Maar dit rapport onderstreept ook dat er op Europees, regionaal, nationaal en plaatselijk niveau strategieën nodig zijn om ons aan te passen met klimaatverandering."
 
Dan zitten we in Nederland nog relatief gunstig. Terwijl het broeikaseffect vooral in Zuid-Europa zorgt voor dorre, woestijn-achtige toestanden, wordt de natuur bij ons juist iets weelderiger. Het groeiseizoen is sinds 1962 zo'n tien dagen langer geworden, vogels hebben meer kans om de winter door te komen en de soortenrijkdom van planten neemt sensationeel toe.
 
Daar tegenover staat wél dat de waterhuishouding in Nederland snel verandert. De rivieren slinken, de zeespiegel stijgt ten opzichte van ons zakkende land nog wat sneller dan elders en daardoor neemt de verzilting van de kustgebieden snel toe. Al eerder opperden Nederlandse experts van onder meer het Wagenings-Texelse onderzoeksinstituut Alterra voorzichtig dat we in de kuststreken misschien moeten denken aan de teelt van zoutwatergewassen zoals lamsoren en zeekraal.
 
Afgezien daarvan zijn het vooral de directe ongemakken die de aandacht trekken. Het aantal gevallen van tekenziekte neemt toe, net als het aantal griezelige uitheemse insecten, wespen en gewasparasieten. En dan zijn er de rampen: in 2002 waren er de overstromingen, in 2003 was er de hittegolf en dit jaar was er opnieuw wateroverlast. De Europese topdrie van heetste jaren ooit gemeten bestaat uit zeer recente jaartallen: 1998, 2002 en 2003.
 
De opwarming die zich momenteel voltrekt is waarschijnlijk de snelste verandering sinds het einde van de laatste IJstijd, zo'n tienduizend jaar terug, denkt het EMA. Om niet geheel duidelijke redenen warmt Europa nog iets sneller op dan de rest van de wereld: de verwachte temperatuurstijging ligt tussen de 2 en de 6,3 graden Celsius - een gapende marge die aangeeft hoe verdeeld wetenschappers nog zijn over de vooruitzichten.
 
Het EMA, dat vanuit Nederland onder meer wordt gedragen door het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM, het KNMI en het Nationaal Herbarium, laat er geen enkel misverstand over bestaan: klimaatverandering is rauwe, tastbare werkelijkheid geworden. "De prognoses laten zien dat koude winters in 2080 bijna geheel verdwenen kunnen zijn, en dat hete zomers, droogtes en incidentele zware regenval of hagel veel frequenter kunnen voorkomen."

 

1985

 

 

19:46 Gepost door johan in weer en getijden | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, weer, global warming | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |