donderdag, 25 oktober 2007

Greenpeace: Zeereservaten van cruciaal belang.

Noordzee, — Volgens Greenpeace moet 40 procent van de Noordzee als reservaat worden aangewezen om het zeeleven te beschermen. In deze gebieden mogen geen schadelijke activiteiten plaatsvinden als visserij, zandwinning of olie- en gasboringen.

Zeereservaten zijn nodig omdat de natuur en visbestanden in de Noordzee ernstig achteruit zijn gegaan. Dit staat in het nieuwe Greenpeace-rapport 'Rescuing the North and Baltic Sea: Marine Reserves, a key tool'. Voor het eerst worden wetenschappelijk onderbouwde kaarten gepubliceerd waarop de zeereservaten staan ingetekend. Het Greenpeaceschip de Esperanza is vanuit Londen vertrokken voor onderzoek en actie op de Noordzee.

 

Op basis van wetenschappelijke informatie heeft Greenpeace voor de Noordzee zeven gebieden aangewezen, plus in de eveneens zwaar aangetaste Oostzee tien gebieden. In deze gebieden mogen volgens Greenpeace geen schadelijke activiteiten plaatsvinden. Deze stukken zee zijn gekozen omdat ze ecologisch belangrijk zijn voor vogels, dolfijnen en ander zeeleven. Daarnaast is de kaart gebaseerd op de paaigebieden en kraamkamers van alle commercieel belangrijke vissoorten. In deze zeereservaten kan het hele ecosysteem herstellen en kunnen vissen zich ongestoord voortplanten. Voorbeelden overal ter wereld bewijzen het succes. Zoals de oostkust van de Verenigde Staten en Canada: door stukken af te sluiten voor bodemvisserij nam het aantal schelpdierenen en vissen weer toe.

Kabeljauw

Het huidige beheer van de Europese zeeën schiet te kort, vindt Greenpeace. Het beleid is versnipperd over de afdelingen visserij, natuurbeheer, scheepvaart etc. en werkt daardoor niet. De visquota een economisch compromis, dat erg op de korte termijn is gericht en wetenschappelijk adviezen negeert. De meeste visbestanden zijn de laatste jaren steeds verder gedaald. Zoals de kabeljauw: deze vis staat op de lijst van bedreigde diersoorten van OSPAR, het overlegorgaan voor de Noord-Oost Atlantische Oceaan, maar desondanks staat de Europese Visserijraad elk jaar weer te hoge vangsthoeveelheden toe.

Dolfijnen verdrinken

Andere problemen in de Noordzee en Oostzee zijn het jaarlijks verdrinken van duizenden dolfijnen, walvissen en andere zeezoogdieren in visnetten. Vervuiling vanaf land vergiftigt de zeeën. Slecht onderhouden schepen zoals olietankers vormen een risico voor de gehele zee. De sterk toenemende zand- en grindwinning brengt grote ecologische schade toe aan het bodemleven.

Reservaten goed voor vis én visserij

Het afsluiten van 40 procent van de Noordzee en Oostzee voor schadelijke activiteiten is hard nodig. Greenpeace roept de regeringen rond de Noordzee en Oostzee en de Europese Unie op echt werk te maken van een goed beheer van onze zeeën. Gert Jan Gast, campagneleider oceanen van Greenpeace: "De afgelopen eeuw is de Noordzee zwaar aangetast door zwalkend beleid. Met het instellen van zeereservaten is herstel van het ecosysteem en daarmee de vis nog mogelijk. Dat is nodig voor een gezonde toekomst voor natuur, vis én visserij."

Links

- Rapport: 'Rescuing the North and Baltic Sea: Marine Reserves, a key tool'. (Noot: Het gedrukte rapport bevat veel grote afbeeldingen. Om de grootte van het bestand te beperken tot 2 MB zijn alle illustraties weggelaten. Er zijn daarom veel lege plekken tussen de tekst. Even scrollen, dus...)

19:55 Gepost door johan in actueel | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sisserij, greenpeace, noordzee, zeereservaten, visbestanden, vissen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |

Greenpeace: luguber zeebanket

Greenpeace Nederland heeft bij de Tweede Kamer met een luguber 
zeebanket de enorme hoeveelheid zeeleven getoond die sterft door de 
netten van Noordzeevissers. De 11.000 dode krabben, zeesterren en 
ondermaatse vis op de 100 meter lange tafel zijn de verspilde 
bijvangst van slechts twee uur vissen door één boomkorvisser. 
©Greenpeace/Kerr

Greenpeace Nederland heeft bij de Tweede Kamer met een luguber zeebanket de enorme hoeveelheid zeeleven getoond die sterft door de netten van Noordzeevissers. De 11.000 dode krabben, zeesterren en ondermaatse vis op de 100 meter lange tafel zijn de verspilde bijvangst van slechts twee uur vissen door één boomkorvisser. ©Greenpeace/Kerr

Vergroot foto

Den Haag, Nederland — Greenpeace Nederland heeft bij de Tweede Kamer met een luguber "zeebanket" de enorme hoeveelheid zeeleven getoond die sterft door de netten van Noordzeevissers. De 11.000 dode krabben, zeesterren en ondermaatse vis op de 100 meter lange tafel zijn de verspilde bijvangst van slechts twee uur vissen door één boomkorvisser. Per gevangen kilo schol of tong doden de zware sleepnetten van deze vissers vijftig kilo bodemdieren en te kleine vis. Een deel blijft achter op de zeebodem. Wat in de netten mee naar boven komt, wordt dood terug in zee gegooid. Met het presenteren van dit vernietigde zeeleven wil Greenpeace de overheid de schade laten zien, die de bodemvisserij toebrengt aan de Noordzee.

"Deze zinloze vernietiging van zeeleven en de enorme verspilling van vis moet stoppen", stelt Just van den Broek, campagneleider Oceanen bij Greenpeace. "Alleen al de boomkorvissers van de Noordzee zetten elk jaar 700.000 ton dode of stervende zeedieren overboord. Daaronder zijn krabben en zeesterren, maar ook vele ondermaatse exemplaren van commercieel waardevolle vissoorten als schol, wijting of poon. Vissers verspillen zo hun eigen broodwinning en het heeft grote gevolgen voor de natuur in zee. Greenpeace wil gedeelten van de zee afsluiten en beschermen tegen schadelijke activiteiten zoals deze visserij. Alleen dan kan het zeeleven zich herstellen. Ook de teruggelopen visbestanden krijgen op die manier weer een kans."

Zeven zeereservaten
Vanuit de landen rond de Noordzee werkt Greenpeace aan een grote campagne op de Noordzee. Half juli presenteerden zeebiologen van de milieuorganisatie een gedetailleerde kaart met zeven zeereservaten, die de toekomst van de Noordzee moeten beschermen. Deze gebieden zijn belangrijk voor de voortplanting van vis of herbergen bijzonder onderwaterleven zoals kwetsbare schelpen, kleurrijk koudwaterkoraal of dolfijnen. Greenpeace wil dat in de zeven natuurgebieden schadelijke activiteiten als visserij, boren naar olie- of gas, zandwinning, het dumpen van afval en onveilige scheepvaart worden verboden.

Doggersbank is waardevolle kraamkamer
Een van deze natuurgebieden is de Doggersbank. Dit gebied, middenin de Noordzee, is waardevol als kraamkamer voor vele vissoorten. Met het Greenpeace-schip Esperanza bakenden actievoerders daarom begin augustus de 85.000 vierkante kilometer van het Doggersbankreservaat af met grote zeeboeien. In de weken daarna voerde Greenpeace driemaal actie tegen vissersschepen die bleven vissen in het zeereservaat. Ook registreerden technici vanaf het schip de oorverdovende seismische testen die gedurende drie maanden dolfijnen, zeehonden en vissen verstoren. Greenpeace wil dat de Europese politiek zeereservaten instelt, waar alle schadelijke activiteiten verboden zijn om zo de Noordzee er weer bovenop te helpen.

Het resultaat van twee uur vissen
De dodelijke bijvangst van twee uur boomkorvissen beslaat onder andere:

  • 1860 krabben, waaronder 160 grote
  • 2537 ondermaatse platvis als schol en schar
  • 5945 zeesterren
  • 215 ondermaatse schelvis, poon en wijting

19:52 Gepost door johan in actueel | Permalink | Commentaren (0) | Tags: greenpeace, bodemvisserij, noordzee, kustvissen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |