woensdag, 21 februari 2007

vis- en vangsttechnieken

 

Al eeuwenlang vangen mensen vis om zelf op te eten of te verkopen. Tot enkele decennia geleden was daar niet zoveel mis mee. De visserij is echter de laatste tijd steeds grootschaliger geworden, waardoor in toenemende mate vispopulaties onder druk zijn komen te staan en bedreigd worden met uitsterven.


Of een visserij duurzaam is hangt onder andere af van het vistuig dat wordt gebruikt:
  • Zwaar en ruw vistuig dat over de bodem sleept, doet vaak meer schade en vraagt een groter schip, dan licht vistuig. Wanneer het vistuig over de bodem sleept, wordt het leven op, en vaak ook in, die zeebodem flink aangetast.
  • Het net kan meer of minder selectief zijn voor de doelsoort die de visser wil vangen. Als het net niet selectief is worden veel te veel kleine vissen meegevangen. Deze worden dan weer overboord gegooid. Ook komen er andere dieren in de netten, denk aan zeezoogdieren, albatrossen, schildpadden en haaien.
  •  Wanneer het tuig groot en zwaar is, en de boot ook, en wanneer de visser ver uit de kust gaat is veel meer brandstof nodig om een kilo vis te vangen.
Er zijn vijf belangrijke groepen visserijmethoden:
trawlen, purse seining, kieuwnetten, lijnenvisserij en ander passief vistuig.
Er zijn talloze variaties op deze vijf groepen.

Bodemtrawl

Vorm van trawlervisserij. Bij bodemtrawlen slepen de netten over de bodem. Zware bodemtrawls beschadigen de bodem en het leven op de bodem. Bijvangsten van vis en ander zeeleven kunnen hoog zijn.

Boomkor

Specifieke vorm van bodemtrawlen. De boomkor wordt gebruikt voor de vangst van platvissen in de Noordzee. Het net wordt opengehouden door een stalen buis. Aan de buis hangt het net met zware wekkerkettingen, zodat de vissen, die in het zand zitten, opgeschrikt worden en het visnet ingejaagd worden. De nadelen zijn groot: het tuig is ruw en zwaar, een groot aantal op en in de bodem levende soorten sterft direct (schelpdieren, wormen, krabben en vissen), de bijvangsten zijn groot en het brandstofverbruik enorm (4 liter diesel om 1 kilo platvis te vangen). Er wordt geëxperimenteerd met een lichtere vorm van boomkor, waarbij in plaats van wekkerkettingen elektrische schokjes worden gebruikt. Voor meer informatie over de boomkor, zie http://www.noordzee.nl/visserij

Bordenvisserij

Oudere vorm van trawlervisserij waarbij het net wordt opengehouden door een zogenaamd scheerbord of zegen.

Diepzeevisserij

Door nieuwe technieken kunnen vissers in steeds dieper water vissen. Ook de diep in zee gelegen onderwaterbergen en rijke ‘wouden’ vol koralen, anemonen, sponzen en bijzondere diepzeevissen worden inmiddels bevist. De meest desastreuze vorm van diepzeevisserij is trawlervisserij. Verzwaarde netten slepen over de bodem en laten een spoor van vernieling achter. Diepzeevissen zijn bovendien kwetsbaar. Ze worden oud, groeien langzaam en planten zich pas laat voort.

Drijfnetten

Vorm van kieuwnetvisserij, waarbij soms kilometers lange netten verticaal in zee worden gehangen aan boeien. Deze netten worden ook wel ‘muren’ des doods genoemd, omdat niet alleen de doelsoort, maar ook allerlei andere vissen en beesten (walvissen, dolfijnen, schildpadden en vogels) erin verstrikt raken.

Duiken

Vooral kwetsbare en dure soorten schelpdieren worden handmatig opgedoken.

Dynamiet

Een makkelijke, maar verboden, manier van vissen is het opblazen van stukken koraalrif met dynamiet. De vis komt verdooft of dood bovendrijven, maar het koraal is onherstelbaar beschadigd.

Fuiken (korven, potten en vallen)

Passief vistuig. Vissen worden in een fuik, pot, korf of val gelokt en kunnen vervolgens niet meer ontsnappen. Deze vangstmethode wordt vaak voor schaaldieren gebruikt. Fuiken worden ook in rivieren en intergetijdengebieden gebruikt om paling te vangen. Bij deze fuiken worden ook soms zeehonden en watervogels gevangen. Daarom is een keerwant verplicht: een grootmazig net aan de voorkant waar de vis wel door kan, maar andere dieren niet.

Industrievisserij

Visserij met sleepnetten of keernetten die vist voor de visvoer- en veevoerindustrie. De beviste soorten als zandspiering, lodde, sprot en blauwe wijting worden niet direct opgegeten door mensen, maar industrieel verwerkt en door andere dieren of vissen (in de kweek) opgegeten.

Kieuwnet

Een kieuwnet is een passief vistuig. De vis blijft met zijn kieuwen in het verticale net steken. Kieuwnetten zijn als ze op kleine schaal worden toegepast vaak redelijk milieuvriendelijk omdat ze selectief zijn (kleine vissen zwemmen erdoor) en weinig energie gebruiken. Kieuwnetten zijn wel vaak een gevaar voor bruinvissen en dolfijnen. Soms worden kieuwnetten ook op grote schaal toegepast en zij worden dan ‘muren des doods’ genoemd (zie drijfnetten).

Korven

Zie fuiken.

Lijnen

De simpelste vorm van lijnenvisserij is een hengel met een haakje. Bij ‘longlining’ worden lange lijnen voorzien van haken met aas. De lijnen kunnen tot wel 40 kilometer lang zijn. Longlining wordt gebruikt bij de visserij op onder andere tonijn. Er worden vaak albatrossen en zeeschildpadden bijgevangen.

Pairtrawlen

Vorm van trawlervisserij die je met twee (of meer) boten doet. Er wordt in ‘span’ gevist. De schepen trekken samen het net door het water. Het net is veel groter dan bij enkelvoudige trawlvisserij. Het net sleept minder zwaar over de bodem dan in geval van de boomkor. Er wordt veel met pairtrawls in de winter in Het Kanaal op zeebaars gevist. Daar worden vaak bruinvissen bijgevangen.

Pelagische trawler

Vorm van trawlervisserij waarbij het net niet over de bodem sleept, maar vrij in de waterkolom voort getrokken wordt. Normaal heeft deze visserij weinig bijvangsten en beschadigt hij de bodem niet.

Potten

Zie Fuiken.

Purse seine

Ook wel ringnettenvisserij genoemd. Vis die niet bij de bodem zwemt, maar in de waterkolom wordt vaak gevangen met purse seines. Een net wordt in een ring in zee gelegd door er omheen te varen of met behulp van een klein bootje. Vervolgens wordt het net aan de onderkant dicht getrokken en aan boord gehaald. Er zijn speciale maatregelen om bijvangsten te verminderen.

Snurrevaad

Vorm van purse seine visserij, wordt ook ankerzegenvisserij, of Danish Seine genoemd. Het is een kleinschalige, selectieve visserijmethode waarbij lijnen worden uitgezet die vervolgens worden ingehaald. De vissen vluchten het net in aan het eind van de lijnen. Dit is een voorbeeld van een duurzame vistechniek.

Sportvisserij

Ook wel recreatieve visserij genoemd. Dit gebeurt veelal met de hengel. Sportvissers op zee hebben niet zoals de beroepsvissers een licentie, maar ze mogen meestal maar een zeer beperkt aantal vissen (voor eigen gebruik) meenemen. Sportvissers zetten hun vangsten meestal terug in het water.

Staand want

Vorm van kieuwen visserij. Passief vistuig waarbij een net verticaal in zee wordt gehangen of op de bodem wordt geplaatst.

Trawler visserij

Een trawl is een puntzakkig net. De vis komt in de punt, de kuil, terecht. De trawl wordt ook wel sleepnet genoemd. Er bestaan veel verschillende vormen van trawlen die ontworpen zijn om bepaalde soorten vis te vangen.

Twinriggen (multirigging)

Vorm van trawlervisserij die je met twee (of meer) boten doet. Hierbij worden twee, vier of zelfs zes netten naast elkaar achter een schip voortgetrokken. Het vangstoppervlak wordt hiermee relatief groot. Afhankelijk van de maaswijdte is er soms erg veel bijvangst.

Vallen

Zie fuiken.

20:19 Gepost door johan in goede vis! | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zee, vissen, vangst, techniek | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |