dinsdag, 23 oktober 2007

OOSTENDE: Beeld visserij vorige eeuw.

Scheepsbouw aan het strand.

ve2

De vishoeker.

ve1

Tweemastsloepen in het schuildok.

ve3

Zouters en kuipers in het eerste handelsdok.

ve4

Een smack "Madelaine" met in de achtergrond "de sierk".

ve9

 

 

Oostende 1600: De gouden eeuw.

oostkaart2

 

De zestiende eeuw vormde zondermeer het hoogtepunt van de bloei. Er waren veel vaartuigen,stuurlieden, weerden, koopvaarders, haringjagers, grote besommingen en handelaars. Gedurende de regering van Karel V gingen moruwevisserij en bijbehorende sterk vooruit. De vissers reisden naar de Doggersbank, Jutland, ijsland en de Lofoten.

Er waren nochtans ook schaduwzijden aan die grote bloei. De twee grootste problemen van die tijd waren het namaken van het Oostends haringmerk en de zeeroverij. Oostende had inderdaad een goede naam wat betreft de kwaliteit van de vis. Toen Karel V in 1524 in Spanje verbleef, liet hij zijn haring uit oostende komen! Verschillende steden hebben toen het merk van oostende nagemaakt: Dowaai in 1494, Boulogne in 1495, Rouen in 1501 en Antwerpen in 1529. Zelfs hollanders en zeeuwen brachten vaak hun vangst naar oostende wegens de vlotte verkoop en het groot aantal kooplieden. De zeeroverij vierde weeral eens hoogtij. Fransen hadden 6 vlaamse schepen gekaapt. De schade door de oostendenaars geleden in 1483 bedroeg 50000 kronen. Dit was ongeveer driemaal het bedrag voor het uitgraven van de haven. Ook engelse zeerovers waren zeer bedrijvig. Menig oostendse visser werd gevangen genomen en daarvoor werd losgeld gevraagd.